Menu

صاح النفير ثأرا للأمين : الألوية تطلق صاروخين باتجاه مغتصبة عسقلان

  (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى) رداً على جريمة إغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشيخ زهير القيسي " أبو إبراهيم " : صاح النفير ثأراً للأمين .. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مغتصبة  عسقلان الصهيونية بصاروخين بفضل ومنة من الله تعالى على عباده المجاهدين الموحدين الواثقين بنصر الله تعالى تمكنت مجموعة مجاهدة من وحدة المدفعية التابعة لألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة من قصف مغتصبة عسقلان الصهيونية بصاروخين وذلك في تمام الساعة (12:27) من ظهر اليوم الأحد 18  ربيع الثاني 1433هـ. الموافق 11/3/2012م . و قد تمكن مجاهدونا من تنفيذ مهمتهم , ومن ثم عادوا سالمين إلى قواعدهم تحرسهم عين الرحمن . وإننا في ألوية الناصر صلاح الدين نؤكد أن هذه العملية تأتي ردا على الجرائم الصهيونية  بإغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشيخ زهير القيسي " أبو إبراهيم " والقائد في لجان المقاومة الشهيد محمود حنني " أبو احمد " والشهيد المجاهد مهدي أبو شاويش , وشهداء سرايا القدس الأبطال , ورسالة للعدو الصهيوني على أن مجاهدينا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الجرائم الصهيونية وإغتيال القادة وان مجاهدي الألوية سيبقون دائما و أبدا في المواقع المتقدمة للذود عن أراضينا الطاهرة في مواجهة أي تهديدات أو هجمات صهيونية ومؤكدين على إيماننا بأن خيار الجهاد والمقاومة هو سبيلنا الأوحد لتحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة. الله أكبر والعزة لله ولرسوله والمؤمنين .. الخزي والعار لمن استمرأ الذل والهزيمة ... ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين الأحد - 11 -3- 2012 م ، 18 ربيع الثاني 1433 هـ   /////////// SEARCH /////////// var g_aEng; var g_loc; // Initialize namespace, use existing context var searchshield = searchshield || {}; searchshield.clockUrl; // constants searchshield.SCORE_SS_SAFE = 1; searchshield.SCORE_SS_CAUTION = 2; searchshield.SCORE_SS_WARNING = 3; searchshield.SCORE_SS_BLOCK = 4; searchshield.SCORE_SS_VERISIGN = 7; searchshield.BLOCK_NONE = 0; searchshield.BLOCK_NORMAL = 1; searchshield.BLOCK_PHISH = 2; searchshield.BLOCK_YAHOO = 3; searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE = 0; searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW = 1; searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED = 2; searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_BLOCK = 3; searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST = 0; searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTA = 1; searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB = 2; searchshield.needLivePhishCheck = false; searchshield.allowedSites = []; searchshield.enabled = function (doc) { var result = searchshield.avgCallFunc(doc, ’GetSearchEnabled’); return (result == ’1’ ? 1 : 0); }; searchshield.init = function (doc) { if ((doc == null) || (doc.location == null) || (doc.location.href.search(/about:/) != -1)) return; if (!searchshield.enabled(doc)) return; if (!g_aEng) g_aEng = searchshield.Search.prototype.detectEngine(doc.location.href); if (!g_aEng) return; // init search object (not declared or is null) if (typeof xplSearch === ’undefined’) { // global xplSearch = new searchshield.Search(); // reset the links added flag xplSearch.new_links = false; xplSearch.doc = doc; xplSearch.href = xplSearch.doc.location.href; xplSearch.uri = searchshield.parseLink(xplSearch.href); xplSearch.engine = new searchshield[g_aEng+’SearchEngine’](xplSearch) xplSearch.addEngine(xplSearch.engine); searchshield.launch(doc); } if (doc.location.href != g_loc) { g_loc = doc.location.href; if ((typeof xplSearch !== ’undefined’) && (xplSearch != null)) searchshield.launch(doc); } }; searchshield.launch = function (doc) { // IE specific check searchshield.quirksMode = (self.top.document.compatMode == ’BackCompat’); searchshield.docMode = parseInt(navigator.userAgent.split(’MSIE’)[1]); if ((self === top) && (self.document === doc)) { if (!xplSearch.engine) return; // set verdict display config xplSearch.engine.setRatingsConfig(doc); // init the alert popup searchshield.initPopupAlert(doc); if (xplSearch.engine.type != ’inline’) { // save function reference for memory clean up later var fn = function(event){avglsflyover.hide(null)}; //hide flyover if these events occur window.detachEvent(’onscroll’, fn); window.attachEvent(’onscroll’, fn); doc.detachEvent(’onkeydown’, fn); doc.attachEvent(’onkeydown’, fn); } // only start monitor on top doc searchshield.avgPageMonitor.start(doc); } return; }; // search monitors and processors - doc is always top most document searchshield.avgPageMonitor = { previousUrl: null, start: function(doc){ searchshield.avgPageMonitor.stop(); searchshield.avgPageMonitor.process(doc); searchshield.avgPageMonitor.timeoutID = window.setTimeout(function(){searchshield.avgPageMonitor.start(doc)}, 1000); }, process: function(doc){ var currentUrl = doc.location.href; var refresh = 0; if (this.previousUrl != currentUrl) { this.previousUrl = currentUrl; avgreport.scanResult(doc, currentUrl); refresh = (xplSearch.engine.name == ’google’) ? 1 : 0; } searchshield.avgProcessSearch(doc, refresh); }, stop: function(){ if (searchshield.avgPageMonitor.timeoutID) { window.clearTimeout(searchshield.avgPageMonitor.timeoutID); delete searchshield.avgPageMonitor.timeoutID; } } }; searchshield.avgProcessSearch = function (doc, refresh) { // doc may be about:Tabs or about:Blank if (!doc) return; if (!searchshield.enabled(doc)) return; if (!searchshield.clockUrl) searchshield.clockUrl = searchshield.avgCallFunc(doc, ’GetIconUrl’, ’0’); xplSearch.clockUrl = searchshield.clockUrl if (!xplSearch.engine) return; // get result links xplSearch.links = []; var links = searchshield.avgGetSearchLinks(doc, xplSearch.engine, refresh); searchshield.needLivePhishCheck = false; for (var i=0; i < links.length; i++) { var isPhishing = searchshield.avglsCheckandUpdate(links[i]); if (isPhishing) searchshield.needLivePhishCheck = true; } if (searchshield.needLivePhishCheck) { var prev = ’1’; if ( xplSearch.engine.type == ’inline’ ) prev = ’0’; searchshield.avgCallFunc(doc, ’GetPhishingResults’, prev); searchshield.needLivePhishCheck = false; } else if (links.length > 0 && xplSearch.engine.type != ’inline’) { searchshield.avgCallFunc(doc, ’FinalScanComplete’); } // attach click handlers for popup alerts doc.body.detachEvent("onclick", searchshield.blockClick); doc.body.attachEvent("onclick", searchshield.blockClick); doc.body.detachEvent("ondblclick", searchshield.blockClick); doc.body.attachEvent("ondblclick", searchshield.blockClick); }; searchshield.avgGetSearchLinks = function (doc, engine, refresh) { if (!doc.body) return; var alltags = doc.body.getElementsByTagName(’a’); for (var i = 0; i < alltags.length; i++) { if ( !refresh ) { // no checked test if refreshing - google if (alltags[i].getAttribute(’avglschecked’)) continue; } // mark search result anchor so it isn’t processed repeatedly alltags[i].setAttribute(’avglschecked’, ’1’); // ignore linked resources if (alltags[i].tagName == ’LINK’) continue; // ignore in-page bookmarks and javascript if ((!alltags[i].href) || (alltags[i].href.charAt(0) == ’#’) || // in-page bookmark (alltags[i].href.indexOf("javascript") == 0)) continue; // ignore verdicts if (/XPLSS_/.test(alltags[i].id)) continue; // ignore flyover anchors if (/avgthreatlabs/.test(alltags[i].host)) continue; var href = engine.includeLink(alltags[i]); if (!href) continue; var newNode = engine.search.addLink(alltags[i], href); engine.addImage(newNode, engine.search.clockUrl, false); } // recursivesly process all frames var docFrames = doc.frames; if (docFrames && engine.processFrames) { for (var j = 0; j < docFrames.length; j++) { var attr; var frameDoc; try { attr = docFrames[j].frameElement.className; frameDoc = docFrames[j].document; } catch(err){} //TODO: make frame processing an engine function or at least make exclusions an engine property // ’editable’ frame it’s probably a gmail reply if (attr && (attr.indexOf("editable") != -1)) continue; if (frameDoc) searchshield.avgGetSearchLinks(frameDoc, engine, 0); } } return engine.search.links; }; searchshield.avglsCheckandUpdate = function (linkNode) { if (!xplSearch) return; // element is the search result anchor var element = linkNode.element; var href = linkNode.href; var result = searchshield.avgCallFunc(xplSearch.doc, ’CheckSite’, href, element.href); if (result == null) return; var resultParse = result.split(’::’); var phishing = resultParse[0]; // if phishing then rest of array does not exist. if (phishing == 1) return true; if (resultParse.length < 8) return; var hash = resultParse[1]; var score = resultParse[2]; var new_image = resultParse[3]; var alt_image = resultParse[4]; var flyover = resultParse[5]; var click_thru= resultParse[6]; var altClick_thru = resultParse[7]; // iterate to get verdict anchor nextElem = element.nextSibling; while (nextElem) { if (nextElem.nodeType == 1 && nextElem.id && (nextElem.id.indexOf("XPLSS_") != -1)) break; nextElem = nextElem.nextSibling; } return xplSearch.engine.updateImage(hash, xplSearch.searchHash, score, new_image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru); }; // click event handler - shows popup for links of caution and warning severity searchshield.blockClick = function(event) { if (!event) event = window.event; // no action needed if click is not the left mouse button if (event.button != 0) return; var anchor = searchshield.getAnchorNode(event.srcElement, function(node) {return ((node.tagName.charAt(0) == "H") || (node.tagName.charAt(0) == "D") || (node.tagName.charAt(0) == "T"))} ); if ((anchor == null) || (anchor.href == null)) return true; // ignore if anchor is on an xpl verdict if (!!anchor.id) { if (anchor.id.indexOf(’LXPLSS_’) == 0) return true; if (anchor.id.indexOf(’XPLSS_INTR’) == 0) { searchshield.allowedSites.push(searchshield.GetDomain(anchor.href)); return true; } } // VeriSign A/B Split reporting - only for VerSign domains var avglschecked = anchor.getAttribute("avglschecked"); if (avglschecked && avglschecked != 1) { var sPos = avglschecked.indexOf("S"); var hash = (sPos > -1) ? avglschecked.substring(0, sPos) : null; var split = (sPos > -1) ? avglschecked.substring(sPos+1) : null; if (hash && split && split != searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST) { // check updated verdict anchor for verisign domain var d = event.srcElement.ownerDocument; if (d.getElementById("LXPLSS_" + hash + "U" + searchshield.SCORE_SS_VERISIGN)) { searchshield.avgCallFunc(d, "RecordVSClick", hash, d.location.href); } } } var link = anchor.href; var verdict = searchshield.getAvgImage(anchor); var score = -1; var img_id = ’’; if (verdict != null) { score = verdict.score; img_id = verdict.rawId; } // show popup alert (upper left) if ((score >= searchshield.SCORE_SS_CAUTION) && (score )’,’g’); var strStr = new String(str); if (!!strStr) return strStr.replace(re, ’’); else return str; }; // Browser functions searchshield.elementSize = function (element) { //returns an array [sizeX, sizeY] var elemX; var elemY; elemX = parseInt(element.offsetWidth); elemY = parseInt(element.offsetHeight) return [elemX, elemY]; }; searchshield.GetFullBoundingRect = function (element) { if (!element) return; // get bounding rect for incoming element var elementRect = element.getBoundingClientRect(); var nextImg = null; var nextImgRect = null; // first check for another non-TextNode element after this one var siblingElement = searchshield.NextSiblingNode(element); if ( siblingElement && siblingElement.firstChild && siblingElement.id && siblingElement.id.indexOf("XPLSS_") != -1) { nextImg = siblingElement.firstChild; nextImgRect = nextImg.getBoundingClientRect(); } else { return elementRect; } if ((nextImgRect.top >= elementRect.bottom) && (nextImgRect.left -1) return true; return false; }; searchshield.FilterUrl = function (url, filter) { if (!url || (url.length < 1)) return false; if (!filter || !(filter instanceof Array)) return false; var parts = url.split(’/’); if ((parts == null) || (parts.length < 3)) return false; var domain = parts[2]; for (var i = 0; i < filter.length; i++) { if (domain.indexOf(filter[i]) != -1) return true; } return false; }; searchshield.GetDomain = function (url) { if (url != null) { // get url domain var parts = url.split(’/’); if ((parts != null) && (parts.length >= 3)) { return parts[2].toLowerCase(); } } return url; }; searchshield.getUrlContents = function (url) { if (url == null) return null; // don’t query if local url if (url.indexOf("linkscanner://") != -1) return null; try { req = new XMLHttpRequest(); req.open("GET", url, false); req.send(null); if (req.status == 200) return req.responseText; else return null; } catch (err) { // nothing to do return null; } }; searchshield.parseLink = function (href, simpleMode) { var uri = {}; var parameter = { complex: { pattern: /^(?:([a-z]+):(?:([a-z]*):)?//)?(?:([^:@]*)(?::([^:@]*))?@)?((?:[a-z0-9_-]+.)+[a-z]{2,})(?::(d+))?(?:([^:?#]+))?(?:?([^#]+))?(?:#([^s]+))?$/i, element: [’source’,’scheme’,’subscheme’,’user’,’pass’,’host’,’port’,’path’,’query’,’fragment’] }, simple: { pattern: /^(?:([a-z]+)://)?((?:[a-z0-9_-]+.)+[a-z]{2,})(?:/)([^:?]+)?(?:([?|#])([^?]+))?$/i, element: [’source’,’scheme’,’host’,’path’,’delimiter’,’query’] } }; var mode = simpleMode !== false ? ’simple’ : ’complex’; var pattern = parameter[mode].pattern; var element = parameter[mode].element; if (!href) return uri; var matches = href.match(pattern); if (matches) { // -------------------- // iterate over the matches array and populate uri properties // using the respective element parameter as the name. // NOTE: set raw property type as String to make inArray() // work properly with instanceof. // -------------------- for (var i=0; i < matches.length; i++) uri[element[i]] = new String(matches[i] || ""); // -------------------- // create an array, hostArray, from host, for example, // host="www.google.com" and hostArray=["www","google","com"] // -------------------- uri.hostArray = uri.host.split("."); // -------------------- // create an array, qsArray, from query, for example, // query=’hl=en&q=javascript&btnG=Search&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=’ // qsArray=[{hl:’en’},{q:javascript}, ... ,(qs_rfai:’’}] // // $0=entire match, $1=capture 1, $2=capture 2 // must include $0 even though it is unused so // the replace works properly // -------------------- uri.qsArray = searchshield.parseQuery(uri.query); } //non-standard urls require a fail-safe that relies on simply splitting the href function splitLink(href) { // split the href on ’/’ var linkParts = href.split("/"); // need domain and path if ((linkParts == null) || (linkParts.length < 2)) return false; var uri = { delimiter: (linkParts[3]).substring(0,1), host: linkParts[2], hostArray: (linkParts[2]).split(’.’), path: (linkParts[3]).substring(1), qsArray: [], query: ’’, scheme: (linkParts[0]).substring(0, linkParts[0].length-1), source: href }; return uri; } if (!uri.host) uri = splitLink(href); return uri; }; searchshield.parseQuery = function (qs) { var qsArray = []; qs.replace(/(?:^|&)([^&=]*)=?([^&]*)/g, function ($0, $1, $2) { if ($1) qsArray[$1] = $2; } ); return qsArray; }; // general functions searchshield.arrayKeys = function (array) { var keys = new Array(); for(k in array) keys.push(k); return keys; }; searchshield.inArray = function (key, array, caseSensitive, exactMatch) { if (! array instanceof Array) return false; if (caseSensitive !== true) caseSensitive = false; if (exactMatch !== false) exactMatch = true; if (key instanceof String) { for (var i=0; i < array.length; i++) { var k = caseSensitive ? key.valueOf() : key.valueOf().toLowerCase(); var a = caseSensitive ? array[i] : array[i].toLowerCase(); if(exactMatch && k === a) return true; else if (!exactMatch && (-1 !== k.indexOf(a))) return true; } } else if (key instanceof Array) { for (var i=0; i < array.length; i++) for (var j=0; j < key.length; j++) { var k = caseSensitive ? key[j] : key[j].toLowerCase(); var a = caseSensitive ? array[i] : array[i].toLowerCase(); if (exactMatch && k === a) return true; else if (!exactMatch && (-1 !== k.indexOf(a))) return true; } } return false; }; searchshield.getClickHandlerParams = function(clickHandler) { var re = /((?:’[^’]*’)|[w]*)(?:,|))/ig; var chParams = []; clickHandler.replace(re, function($0, $1, $2){ if ($1) chParams.push($1); } ); return chParams; }; // general use functions - end // Search constructor searchshield.Search = function() { this.doc = null; this.engine = null; this.engines = null; this.links = null; this.uri = null; this.searchHash = null; this.checkUrl = null; this.useLocalImgs = null; this.clockUrl = null; // create engine list (actually key/value object will be used) this.engineList = {}; }; searchshield.Search.prototype.getSearchNames = function() { // order is important var names = [ ’Google’, ’AVGGoogle’, ’AltaVista’, ’AVGYahoo’, ’Yahoo’, ’Bing’, ’MSN’, // MSN redirects to BING ’Baidu’, ’Earthlink’, ’AOL’, ’Ask’, ’Yandex’, ’Seznam’, ’Webhledani’, ’eBay’, ///temp ’Digg’, ’Slashdot’, ’Twitter’, ’GMail’, ’Facebook’, ’MySpace’ ]; return names; }; searchshield.Search.prototype.detectEngine = function(href) { if (!href) return; var aEng = searchshield.Search.prototype.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { if (searchshield[aEng[i] + ’SearchEngine’].prototype.validSearch(href)) return aEng[i]; } return; }; searchshield.Search.prototype.addEngine = function(engine) { if (!this.engines) this.engines = new Array(); this.engines.push(engine); }; searchshield.Search.prototype.addLink = function(inElement, inHref) { if (!this.links) this.links = new Array(); var hrefHash; try { hrefHash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, ’GetHash’, inHref); } catch (e){} var newNode = { element: inElement, href: inHref, hash: hrefHash, search: this.searchHash }; this.links.push(newNode); return newNode; } // process the search result page after all search engines have been added searchshield.Search.prototype.process = function(doc) { // only process when searchshield is enabled if (!searchshield.enabled(doc)) return; this.doc = doc; this.href = this.doc.location.href; this.uri = searchshield.parseLink(this.href); try { this.searchHash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, ’GetHash’, this.href); // get any previously active engine this.engine = this.engineList[this.searchHash.toString()]; } catch (e) {} /* Process Steps: 1. Add all supported search engines 2. Identify the active search engine 3. Get all document links and add AVG images */ // STEP 1 - Add all supported search engines if (!this.engines) { var aEng = xplSearch.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { xplSearch.addEngine(new searchshield[aEng[i]+’SearchEngine’](this)); } } // search the engines if we didn’t find one if (!this.engine) { // STEP 2 - Identify the active search engine var engLen = this.engines.length; for (var i = 0; i < engLen; i++) { if (this.engines[i].validSearch()) { this.engine = this.engines[i]; break; } } // create a new engine instance to store this.engineList[this.searchHash.toString()] = this.engine; // init this search, if < 1 either an error or disabled //var sdkInit = 0; //try { // sdkInit = xpl_sdk.SXPL_InitSearch(this.href); //} //catch(e){} //if (sdkInit < 1) // return false; } // return immediately if there is not an active search engine if (!this.engine) return false; try { // base url to check for icons this.checkUrl = searchshield.avgCallFunc(this.doc, ’GetIconUrl’, ’1’); // check if using linked or local icons this.useLocalImgs = !searchshield.getUrlContents(this.checkUrl); // get the clock url this.clockUrl = searchshield.avgCallFunc(this.doc, ’GetIconUrl’, ’0’); } catch(e){} // STEP 3 - Get all document links and add AVG images var alltags = this.doc.getElementsByTagName("*"); // this method works for IE, FF and Chrome for (var i=0; i < alltags.length; i++) { // ignore verdicts if (alltags[i].id && (alltags[i].id.indexOf("LXPLSS_") != -1)) continue; //should the link be included? Make sure includeLink always returns an href else FALSE, var href = this.engine.includeLink(alltags[i]); if (!href) continue; var newNode = this.addLink(alltags[i], href); this.engine.addImage(newNode, this.clockUrl, false); } return (this.links ? this.links.length : false); }; //////////////// SEARCH //////////////// //////////////// SEARCH ENGINE //////////////// // Interface for a SearchEngine object searchshield.SearchEngine = function(search) { this.search = search; this.type = ’standard’; this.processFrames = false; this.new_links = true; this.onlyPrimaries = true; this.inline = { clockImage: "linkscanner://clock12.png", image: [ "linkscanner://safe12.png", "linkscanner://caution12.png", "linkscanner://warning12.png", "linkscanner://blocked12.png" ], color: { classname: ["green","yellow","orange","red"], border: ["#00A120", "#EAA500", "#F57301", "#D20003"], background: ["#C3E5CA", "#FEEFAE", "#FFD3B0", "#F5D4C1"] } }; this.filter_urls = [ "ad.doubleclick.net", "ads1.revenue.net", "aslads.ask.com", "bluestreak.com", "clickbacktrack.net", "clickbank.net", "clickboothlnk.com", "clickmanager.com", "clickserve.cc-dt.com", "dartsearch.net", "clicktraxmedia.com", "clk.atdmt.com", "dpi-digialphoto.com", "feedpoint.net", "hypertracker.com", "jdoqocy.com", "kqzyfj.com", "m1428.ic-live.com", "mediaplex.com", "mr.mdmngr.com", "n339.asp-cc.com", "offeredby.net", "offerweb.com", "pinktrax.com", "pinktrax.com", "pixel1523.everesttech.net", "qckjmp.com", "r.rd06.com", "revenuewire.net", "s0b.bluestreak.com", "s2.srtk.net", "servedby.advertising.com", "store.yahoo.com", "tf8.cpcmanager.com", "thetoptracker.com", "track.searchignite.com", "tracking.searchmarketing.com", "www.dpbolvw.net", "www.rkdms.com", "www.yellowbookleads.com" ]; this.shortened_urls = [ "3.ly", "bit.ly", "is.gd", "tr.im", "short.to", "tiny.cc", "tinyurl.com", "lnk.ms", "msplinks.com", "t.co", "qr.net" ]; this.showCleanVerdicts = true; this.showLowRiskVerdicts = true; this.showMedRiskVerdicts = true; this.VeriSignSplit = searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST; }; searchshield.SearchEngine.prototype.flyoverExists = function (doc) { return !!doc.getElementById("XPLSS_Flyover"); }; searchshield.SearchEngine.prototype.inlineExists = function (doc) { return !!doc.getElementById("XPLSS_InlineFlyover"); }; searchshield.SearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { return false; }; searchshield.SearchEngine.prototype.includeLink = function(link) { return false; }; searchshield.SearchEngine.prototype.insertNodes = function(node, doc) { var element = node.element; var parentNode = node.element.parentNode; if (parentNode == null) { // try and find element again based on the hash element = doc.getElementById("xplid_" + node.hash); parentNode = !!element ? element.parentNode : null; } var insertNode = !!element ? element.nextSibling : null; while ((insertNode != null) && (insertNode.tagName != null) && (insertNode.tagName == "SPAN")) { insertNode = insertNode.nextSibling; } return [insertNode, parentNode]; }; searchshield.SearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var element = node.element; var hash = node.hash; var score = node.score; // set verdict display configuration var doc = element.ownerDocument; if (this.type != ’inline’ && !doc.getElementById(’XPLSS_Flyover’)) searchshield.initFlyover(doc, this); // get the proper insertion point for the image var insertNodes = this.insertNodes(node, doc); var insertNode = insertNodes[0]; var parentNode = insertNodes[1]; if (!parentNode) return; // see if we already have an image if ((insertNode != null) && (insertNode.id != null) && (insertNode.id.indexOf("XPLSS_") > -1)) { return; } // mark search result anchor so it isn’t processed repeatedly if (score == undefined) element.setAttribute("avglschecked", hash + "S" + this.VeriSignSplit); // create a new image var img = doc.createElement(’img’); img.src = image; img.id = "XPLSS_" + hash; img.style.borderStyle = "none"; img.style.margin = "0 3px"; // for IE, specify these style attributes to prevent inadvertent inheritance from parent if (img.width && img.height) { img.style.width = img.width + ’px’; img.style.height = img.height + ’px’; } // apply custom element styles this.updateElementStyle(img, this.addImageStyle); // create the link element var anchor = doc.createElement("A"); anchor.setAttribute("id", "LXPLSS_" + hash); if ((hidden != null) && (hidden == true)) { // hiding the parent will also hide its child nodes anchor.style.display = "none"; } // Default anchor styles //Over-ride possible border style with inline declaration anchor.style.borderStyle = "none"; // apply custom element styles this.updateElementStyle(anchor, this.addAnchorStyle); if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) { anchor.style.textDecoration = "none"; anchor.style.background = "none repeat scroll 0 0 transparent"; } // append the image to the link anchor.appendChild(img); // insert the node as either a sibling or a child if (insertNode != null) parentNode.insertBefore(anchor, insertNode); else parentNode.appendChild(anchor); return anchor; }; searchshield.SearchEngine.prototype.updateImage = function (hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru) { var updated = false; var frameDoc = this.search.doc; var docFrames = frameDoc.frames; var frameElem; if (docFrames && this.processFrames) { for (var i=0; i < docFrames.length; i++) { try { if (docFrames[i].document.getElementById(hash)) { frameElem = docFrames[i].frameElement; frameDoc = docFrames[i].document; break; } } catch(err){} } } while ((element = frameDoc.getElementById(hash)) != null) { // check configuration to determine if verdict display property var showVerdict = true; var nSeverity = Number(score - 1); switch (nSeverity) { case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW: showVerdict = this.showLowRiskVerdicts; break; case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED: showVerdict = this.showMedRiskVerdicts; break; case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE: showVerdict = this.showCleanVerdicts; break; default: if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) showVerdict = this.showCleanVerdicts; break; } // remove image if no url specified if ((!showVerdict) || (image == null) || (image.length < 1)) { // hide the parent anchor node element.parentNode.style.display = "none"; // mark the id as being hidden (element is the image) element.id = element.id + "H"; updated = true; // if not a verisign score if (score != searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) continue; } // cleanup flyover, replace any new lines or single quotes flyover = searchshield.CleanupHTML(flyover); // mark the id as having been updated element.id = element.id + "U" + score; element.src = image; element.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsflyover.popup(e, hash, search, flyover)}); element.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsflyover.hide(e)}); // check for attribute updates (elementAttribute is an associative array (i.e., object) if (this.elementAttribute) { for (a in this.elementAttribute) { if(this.elementAttribute[a]) element.setAttribute(a, this.elementAttribute[a]); } } // To dynamically reduce verdict image size if it causes its container to scroll // when not showing alt images determine if the element containing // the verdict image is scrolling and decrease the image size by // the scroll amount (min size is 80% or original) var reduceBy = 0.8; var scrl = 0; if (!alt_image || this.omitAltImage || this.VeriSignSplit == searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB) { try{ var maxLoop = 5; var cN = element.parentNode.parentNode; //image->anchor->containerNodes... while (cN && maxLoop--) { if (cN.tagName == "DIV" || cN.tagName == "SPAN") { // get object height depending on ie document mode var clientHeight = (cN.clientHeight == 0 || (this.search.doc.documentMode && this.search.doc.documentMode < 8)) ? cN.offsetHeight : cN.clientHeight; scrl = cN.scrollHeight - clientHeight; break; } cN = cN.parentNode; } if (0 < scrl) { var eH = (element.height - scrl)/element.height; if (reduceBy > eH) eH = reduceBy; var newDim = Math.ceil(eH*element.height); element.height = newDim; element.width = newDim; element.style.height = newDim + "px"; element.style.width = newDim + "px"; } } catch(e){} } // set default style attributes element.style.display = ""; // if verisign icon showing move our icon up for better centering of the 2 // except for IE7 browser - it does not like this style try { var ieVersion = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]); if (alt_image && (alt_image.length > 0) && ieVersion != 7) element.style.verticalAlign = "10%"; } catch(err){}; // apply custom element styles this.updateElementStyle(element, this.updateImageStyle) // update the click thru var link = this.search.doc.getElementById("L" + hash); if (link) { link.href = click_thru; link.id = link.id + "U" + score; } updated = true; // add the alternate image if supplied BUT not on avg yahoo if ((alt_image) && (alt_image.length > 0) && (!this.omitAltImage) && (this.VeriSignSplit != searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB)) { var vhash = hash.substring(hash.indexOf("_")+1); // create a temporary link node var tmp_node = { element: element.parentNode, href: altClick_thru, hash: vhash + "VU" + score, search: this.searchHash, score: score }; var altAnchor = this.addImage(tmp_node, alt_image, false); if (altAnchor && altAnchor.firstChild) { altAnchor.firstChild.setAttribute("onmouseover", ""); altAnchor.href = altClick_thru; } } } if (updated != false) { this.resizeFrame(frameElem); return true; } return false; }; searchshield.SearchEngine.prototype.updateElementStyle = function (element, elementStyle) { if (elementStyle) { // a NULL attribte value will unset it for(attr in elementStyle) { try { if (element.style.setAttribute) element.style.setAttribute(attr, elementStyle[attr]); else element.style[attr] = elementStyle[attr]; } catch(err){} } } }; searchshield.SearchEngine.prototype.resizeFrame = function (frameElem) { // resize frame to prevent unwanted scrolling after inserting verdicts // ignore inline and non-frame engines if ((this.type == ’inline’) || (!this.processFrames)) return; // ensure all required elements are available if ((frameElem == null) || (frameElem.style == null) || (frameElem.contentWindow == null)) return; // if frame is scrolling vertically then resize var frameHeight = parseInt(frameElem.style.height, 10); if (!isNaN(frameHeight) && (frameHeight < frameElem.contentWindow.document.body.scrollHeight)) frameElem.style.height = frameElem.contentWindow.document.body.scrollHeight + ’px’; return; }; searchshield.SearchEngine.prototype.getImgElement = function (element) { // return an xpl img element associated with a given element if (element == null) return null; // go up the parent tree looking for a header or div while ( (element.parentNode != null) && (element.tagName.charAt(0) != "H") && (element.tagName.charAt(0) != "D") && (element.tagName.charAt(0) != "T") ) { element = element.parentNode; } // if all the way to the top, nothing if ((element.tagName == "HTML") || (element == null)) return null; // get image tags, if none we are done var imgTags = element.getElementsByTagName("IMG"); if ((imgTags == null) || (imgTags.Length < 1)) return null; for (var i = 0; i < imgTags.length; i++) { if ((imgTags[i].id == null) || (imgTags[i].id.indexOf("XPLSS_") == -1)) continue; return imgTags[i]; } // else didn’t find anything return null; }; searchshield.SearchEngine.prototype.setRatingsConfig = function (doc) { // get verdict configuration, need at least severity var results = searchshield.avgCallFunc(doc, ’GetRatingsConfig’); var parts = !!results ? results.split(’::’) : null; if (parts != null && parts.length >= 5) { //if set to default then get config value if (this.showCleanVerdicts === true) this.showCleanVerdicts = (parseInt(parts[0]) == 1) ? true : false; if (this.showLowRiskVerdicts === true) this.showLowRiskVerdicts = (parseInt(parts[1]) == 1) ? true : false; if (this.showMedRiskVerdicts === true) this.showMedRiskVerdicts = (parseInt(parts[2]) == 1) ? true : false; this.VeriSignSplit = (parseInt(parts[4])); } return true; }; searchshield.SearchEngine.prototype.init_inline_ratings = function (doc) { if ((doc == null) || (doc.getElementById("XPLSS_InlineFlyover"))) return; if (!searchshield.quirksMode) { // create style for inline flyovers var styleTag = doc.createElement("style"); styleTag.setAttribute("id","avgILFOStyle"); var headTag = doc.getElementsByTagName("head")[0]; headTag.appendChild(styleTag); var inline_style = styleTag.styleSheet; // stub in the base image name as the url inline_style.addRule(".avgILFO", "background: url(linkscanner://default_inline_border_tl.png) no-repeat top left;"); inline_style.addRule(".avgILFO", "width:0px; font-size:0px; z-index:9999; visibility:hidden; position:absolute; left:-5000px;"); inline_style.addRule(".avgILFO_content", "background: url(linkscanner://default_inline_border_r.png) top right repeat-y;"); inline_style.addRule(".avgILFO_content","font-size:10px; color:black; padding:0px 10px; text-align:left; word-wrap:break-word; line-height:130%"); inline_style.addRule(".avgILFO_head", "background: url(linkscanner://default_inline_border_tr.png) no-repeat top right;"); inline_style.addRule(".avgILFO_head", "width:0px; height:5px;"); inline_style.addRule(".avgILFO_head div","height:5px;"); inline_style.addRule(".avgILFO_foot", "background: url(linkscanner://default_inline_border_bl.png) no-repeat bottom left"); inline_style.addRule(".avgILFO_foot", "height:5px;"); inline_style.addRule(".avgILFO_foot div", "background: url(linkscanner://default_inline_border_br.png) no-repeat bottom right"); inline_style.addRule(".avgILFO_foot div", "height:5px; width:0px;"); } try { // create the popup box var box = doc.createElement("DIV"); if (searchshield.quirksMode) { box.style.visibility = "hidden"; box.style.position = "absolute"; box.style.left = "-5000px"; } box.setAttribute("id", "XPLSS_InlineFlyover"); box.setAttribute("class", "avgILFO"); doc.body.appendChild(box); box = null; } catch(boxErr){} }; searchshield.SearchEngine.prototype.show_inline_ratings = function (doc, node, image) { var href = node.href; var anchor = node.element; if ((href == null) || (href.length < 1)) return; if (avglsinlineflyover.imageExists(anchor)) return; // mark search result anchor so it isn’t processed repeatedly anchor.setAttribute("avglschecked", "1"); // get verdict this.display_inline(doc, anchor, href, node, false); }; searchshield.SearchEngine.prototype.display_inline = function (doc, anchor, href, node, update, min_severity) { // min_severity is the lowest severity to display, so setting it to // 1 would not display safe icons var results = searchshield.avgCallFunc(doc, ’MalsiteCheck’, href); if (results == null) return; var parts = results.split(’::’); // need at least severity if (parts == null) return; var nSeverity = parseInt(parts[0]); if (!update && nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE) { var shortUrl = searchshield.FilterUrl(href, this.shortened_urls); if (shortUrl) { // shortened url verdicts display later var engine = this; anchor.attachEvent("onmouseover", function(event){avglsinlineflyover.mouseOverHandler(event, doc, engine)}); return; } } // severity -1 signifies sb.dat load failure if ( nSeverity == -1 ) nSeverity = searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE; //blacklist url var blShortUrl = false; if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_BLOCK) { var shortUrl = searchshield.FilterUrl(href, this.shortened_urls); if (shortUrl) blShortUrl = true; } // need xlated cat tag and category if (parts.length < 3) return; // check the minimum to display if ((min_severity != null) && (nSeverity < min_severity)) return; if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW && !this.showLowRiskVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED && !this.showMedRiskVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE && !this.showCleanVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (update) this.update_inline_image(anchor, nSeverity, parts); else this.add_inline_image(doc, anchor, nSeverity, parts, blShortUrl); }; searchshield.SearchEngine.prototype.avg_ls_inline_hide_verdict = function (anchor) { var image = avglsinlineflyover.getImage(anchor); if (image) { image.style.display = "none"; if (image.parentNode && image.parentNode.id == "avg_ls_anch") image.parentNode.style.display = "none"; } }; searchshield.SearchEngine.prototype.update_inline_image = function (anchor, nSeverity, aRisk) { // update the image already in the page if (anchor && anchor.firstChild) { var html = ’’; var image = ’’; if (aRisk != null && nSeverity != null) { var riskCategory = aRisk[1]; var riskName = aRisk[2]; var bgColor = this.inline.color.background[nSeverity]; var borderColor = this.inline.color.border[nSeverity]; image = this.inline.image[nSeverity]; html = avglsinlineflyover.build(riskCategory, riskName, bgColor, borderColor); } var imageElem = anchor.firstChild; imageElem.src = image; if ( html && html.length > 0 ) { imageElem.setAttribute("title", ""); imageElem.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsinlineflyover.popup(e, html, nSeverity)}); imageElem.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsinlineflyover.hide(e)}); } } }; // add the image to the page searchshield.SearchEngine.prototype.add_inline_image = function (doc, anchor, nSeverity, aRisk, blShortUrl) { if (anchor == null || anchor.parentNode == null) return null; // get the proper insertion point for the image var insertNode = anchor.nextSibling; while ((insertNode != null) && (insertNode.tagName != null) && (insertNode.tagName == "SPAN")) { insertNode= insertNode.nextSibling; } // see if we already have an image anchor if ((insertNode != null) && (insertNode.id != null) && (insertNode.id == "avg_ls_anch")) { return null; } var html = ’’; var image = this.inline.clockImage; if (aRisk != null && nSeverity != null) { var riskCategory = aRisk[1]; var riskName = aRisk[2]; var bgColor = this.inline.color.background[nSeverity]; var borderColor = this.inline.color.border[nSeverity]; image = this.inline.image[nSeverity]; var blUrl; if (blShortUrl) { var aRiskName = riskName.split(’:’); var sUrl = searchshield.checkUrl(aRiskName[1]); blUrl = {}; blUrl.riskNameLabel = aRiskName[0] + ’: ’; blUrl.riskCategory = riskCategory; blUrl.bgColor = bgColor; blUrl.borderColor = borderColor; blUrl.sUrl = sUrl; } else { html = avglsinlineflyover.build(riskCategory, riskName, bgColor, borderColor); } } doc = anchor.ownerDocument; var img = doc.createElement("img"); img.src = image; img.setAttribute("id","avg_ls_image"); img.style.width = "12px"; img.style.height = "12px"; img.style.border = "none"; img.style.padding = "0 3px"; img.style.margin = "0"; if ((html && html.length > 0) || (blUrl != undefined)) { img.setAttribute("title", ""); img.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsinlineflyover.popup(e, html, nSeverity, blUrl)}); img.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsinlineflyover.hide(e)}); } // create the link element var newAnchor = doc.createElement("A"); newAnchor.setAttribute("id", "avg_ls_anch"); newAnchor.style.display = "inline-block"; newAnchor.style.background = "none repeat scroll 0 0 transparent"; newAnchor.appendChild(img); img = null; // insert the node as either a sibling or a child if (insertNode != null) anchor.parentNode.insertBefore(newAnchor, insertNode); else anchor.parentNode.appendChild(newAnchor); return newAnchor; }; //////////////// SEARCH ENGINE //////////////// /////////////// GOOGLE SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.GoogleSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false; }; searchshield.GoogleSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.GoogleSearchEngine; searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.name = "google"; // the name by which the search engine is known (always lowercase) searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For Google the host must match: // .google.com OR // .google.com.XX OR // .google.co.XX OR // .google.XX where XX is a country code // one special case is www.googe.off.ai (Anguilla) // Where any subdomain can come before the top level domain if ( /(.(?:google|mozilla).(?:com|(?:co|off).[a-z]{2}|[a-z]{2}))/i.test(domain) ) { //check the path if ((path.indexOf("search?") == 0) || (path.indexOf("sponsoredlinks?") == 0) || (path.indexOf("webhp?") == 0) || (path.indexOf("webhp#") == 0) || (path.indexOf("#q=") == 0) || (path.indexOf("#hl=") == 0) || (path.indexOf("#sclient=") == 0)) { return true; } } return false; }; searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var href = ""; var outHref = false; var findStr = ""; // check for interstitials if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) { findStr = this.search.uri.host + "/interstitial?"; if (tag.className == "l" && tag.href) { if (tag.href.indexOf(findStr) != -1) { findStr = "?url="; var pos = tag.href.indexOf(findStr); if (pos !== -1) { pos += 5; outHref = tag.href.substring(pos); if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } if (tag.className == "sla") { findStr = "/url?q="; urlPos = tag.href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) { urlPos += 7; outHref = tag.href.substring(urlPos); return outHref; } } // if an ad id if ((tag.id.indexOf("pa") == 0) || (tag.id.indexOf("an") == 0) || (tag.className == "resultLink")) { var urlPos = -1; // ads now need unescaping href = unescape(tag.href); findStr= "/url?sa="; if (href.indexOf(findStr) != -1) { // first kind, locate real url findStr= "&q=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 3; // puts it on the http } if (urlPos == -1) { findStr = "/pagead/iclk?sa="; if (href.indexOf(findStr) != -1) { // second kind, locate real url findStr = "&adurl=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 7; // puts it on the http } } if (urlPos == -1) { if (href.indexOf("/aclk?sa=") != -1) { // third kind urlPos = href.indexOf("&q=http"); if (urlPos != -1) urlPos += 3; // puts it on the http else { urlPos = href.indexOf("&lp=http"); if (urlPos != -1) urlPos += 4; else { findStr = "&adurl=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 7; // puts it on the http } } } } if (urlPos == -1) { if (href.indexOf("/url?cad=") != -1) { // fourth kind urlPos = href.indexOf("&q=http"); if (urlPos != -1) urlPos += 3; // puts it on the http } } if (urlPos != -1) { outHref = href.substring(urlPos); // the destination url is in the href string of this redirector if (outHref.indexOf(’xg4ken.com’) > -1) { urlPos = (unescape(outHref)).indexOf(’url[]=’) + 6; var destUrl = (unescape(outHref)).substring(urlPos); if (searchshield.FilterUrl(destUrl, this.filter_urls)) { var destUrl = searchshield.getHrefFromCiteElement(tag); if (destUrl) return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(destUrl)); return false; } return destUrl; } // filtered url but can get destination from href string if (outHref.indexOf(’altfarm.mediaplex.com’) > -1) { var tmpoh = unescape(outHref); var destUrl = tmpoh.substring(tmpoh.indexOf(’DURL=’)+5); if (destUrl != null) { var destUrl = unescape(destUrl); return destUrl; } } // extract any fragment text, shouldn’t be unescaped var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) { var destUrl = searchshield.getHrefFromCiteElement(tag); if (destUrl) return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(destUrl)); return false; } return outHref; } } // recommended link - use following to see one // http://www.google.cz/search?hl=cs&q=warey&btnG=Hledat&lr=lang_cs // elem parent class = r // href must contain - url? and q=http var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode && (parentNode.className.toLowerCase() == "r")) { href = tag.href; if (href && (href.indexOf("/url?") != -1)) { // locate the real url var urlPos = href.indexOf("q=http"); if (urlPos != -1) { urlPos += 2; outHref = href.substring(urlPos); // include entire param up to ’&’ var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); return outHref; } } } } // no link to self else if (tag.className && (tag.className.charAt(0) == "l" || tag.className == "sla")) { // check for any images on the link if (0 === tag.getElementsByTagName("IMG").length) return tag.href; } // special case for ie6 results else if (searchshield.docMode == 6 || searchshield.docMode == 7) { var parentNodeClass = tag.parentNode ? tag.parentNode.className : ’’; if ((tag.className == ’’) && (parentNodeClass == ’r’)) { return tag.href; } } // else nothing return false; }; /////////////// GOOGLE /////////////// /////////////// AVG GOOGLE SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.AVGGoogleSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false; }; searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AVGGoogleSearchEngine; searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.name = "avggoogle"; // the name by which the search engine is known (always lowercase) searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (domain.indexOf("search.avg.com") > -1) { // ads link back to google return true; } return false; }; searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = false; var findStr = ""; // check for interstitials if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "google.com")) { // link back to self - DIV elem GrandParent class of res1 or res3 is Sponsored Link var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode) { var grandParentNode = tag.parentNode.parentNode; if (grandParentNode) { if ((grandParentNode.tagName == "DIV") && ((grandParentNode.className.toLowerCase() == "res1") || (grandParentNode.className.toLowerCase() == "res3"))) { var urlPos = -1; // ads now need unescaping href = unescape(tag.href); if (urlPos == -1) { if (href.indexOf("/aclk?sa=") != -1) { findStr = "&adurl=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 7; // puts it on the http } } if (urlPos != -1) { outHref = href.substring(urlPos); // the destination url is in the href string of this redirector if (outHref.indexOf(’xg4ken.com’) > -1) { urlPos = (unescape(outHref)).indexOf(’url[]=’) + 6; var destUrl = (unescape(outHref)).substring(urlPos); if (searchshield.FilterUrl(destUrl, this.filter_urls)) { var destUrl = searchshield.getHrefFromCiteElement(tag); if (destUrl) return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(destUrl)); return false; } return destUrl; } // filtered url but can get destination from href string if (outHref.indexOf(’altfarm.mediaplex.com’) > -1) { var tmpoh = unescape(outHref); var destUrl = tmpoh.substring(tmpoh.indexOf(’DURL=’)+5); if (destUrl != null) { var destUrl = unescape(destUrl); return destUrl; } } // extract any fragment text, shouldn’t be unescaped var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) { var destUrl = searchshield.getHrefFromCiteElement(tag); if (destUrl) return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(destUrl)); return false; } return outHref; } } } } } // no link to self else { var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode) { var grandParentNode = tag.parentNode.parentNode; if (grandParentNode) { if ((grandParentNode.tagName == "DIV") && (grandParentNode.className.toLowerCase() == "res2")) { // check for any images on the link if (0 === tag.getElementsByTagName("IMG").length) return tag.href; } } } } // else nothing return false; } /////////////// AVG GOOGLE /////////////// /////////////// YAHOO SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.YahooSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; }; searchshield.YahooSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.YahooSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.YahooSearchEngine; searchshield.YahooSearchEngine.prototype.name = "yahoo"; searchshield.YahooSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For Yahoo the host must match: // search.yahoo.com OR // xx.search.yahoo.com where xx is the country code OR // search.yahoo.co.jp OR // for Yahoo China: one.cn.yahoo.com, search.cn.yahoo.com or www.yahoo.cn if ((domain.match(/search.yahoo.co(?:m|.jp)/i) || domain.match(/(?:search|one).cn.yahoo.com/i) || domain.match(/www.yahoo.cn/i)) && path.match(/^(?:search[;?]|s?)/i)) { return true; } return false; }; searchshield.YahooSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var href = ""; var outHref = ""; var findStr = ""; // yahoo likes to encode the url href = unescape(tag.href); if ((tag.className.indexOf("yschttl") != -1) || (tag.className.indexOf("spt") != -1)) { var da = href.indexOf("**"); var ad = href.indexOf("*-"); if (da != -1) outHref = href.substring(da+2); else if (ad != -1) outHref = href.substring(ad+2); else outHref = href ; if (outHref.toLowerCase().indexOf("overture.") !== -1) return false; } else if ((tag.tagName) && (tag.tagName === "A") && (!tag.className)) { var tagParent = tag.parentNode; // if anchor without className then search parentNodes if ((tagParent) && (tagParent.tagName !== "EM") && (searchshield.getParentNodeByClassName("yst-web", tag, 4))) { // China Yahoo support outHref = href; } else if ((tagParent) && (tagParent.tagName === "H3") && (!!searchshield.getParentNodeById("WS2m",tag, 5))) { // Japan Yahoo support var da = href.indexOf("**"); if (da == -1) outHref = href; else outHref = href.substring(da+2); } else if ((tagParent) && (tagParent.className !== "c") && (tagParent.parentNode.id !== "fpn") && (!!searchshield.getParentNodeByClassName("ymc", tag, 7))) { // Korea Yahoo support - when not caught by yschttl var da = href.indexOf("**"); if (da !== -1) outHref = href.substring(da+2); } } else if (!this.onlyPrimaries) { findStr = "&yargs="; var yargs = href.indexOf(findStr); if (yargs != -1) { outHref = href.substring(yargs+findStr.length); // check for prefix if (outHref.indexOf("://") == -1) outHref = "http://" + outHref; // if inside an , probably a paypal link, don’t include if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "I")) return false; } } // filter domains // split the url based on ’/’ var parts = !!outHref ? outHref.split(’/’) : null; // Filter out domains that match any of the search engine’s names if (!parts || !parts[2]) return false; var domain = parts[2]; if ((domain.indexOf("rdrjp.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrkrs.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrtpe.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrird.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrhk2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrsg1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrin2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdre1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrw1.yahoo.com") != -1) ) { return false; } // set for yahoo to get parent node for image insertion var hash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, ’GetHash’, outHref); tag.setAttribute("id", "xplid_" + hash); return outHref; }; /////////////// YAHOO SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// AVG YAHOO SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.AVGYahooSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.omitAltImage = true; this.updateImageStyle = { verticalAlign: null }; }; searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AVGYahooSearchEngine; searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.name = "avgyahoo"; searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; //path may be ’avg/search’ or ’search’ var pathArray = uri.path.split("/"); var avg = pathArray[0]; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = (undefined == pathArray[1]) ? pathArray[0] : pathArray[1]; path += uri.delimiter + uri.query; // For AVG Yahoo classic the host must match: // yhs.search.yahoo.com OR // .yhs.search.yahoo.com if (domain.indexOf("yhs.search.yahoo.co") != -1) { if ((avg == "avg") && ((path.indexOf("search?") == 0) || (path.indexOf("search;") == 0))) { return true; } } // also support new metro version which DOESN’T // contain /avg so avg split part is path // valid domains are: // search.yahoo.com, // xx.search.yahoo.com and // search.yahoo.co.xx if (domain.indexOf("search.yahoo.co") != -1) { // path (split avg) must start with search and // contain the avg toolbar parameter if (((path.indexOf("search?") == 0) || (path.indexOf("search;") == 0)) && (path.indexOf("fr=yhs-avg") != -1)) { return true; } } return false; }; searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var href = ""; var outHref = ""; var findStr = ""; if (this.search.doc.body.className.toLowerCase() != "standard") { // handle as std Yahoo results page return searchshield.YahooSearchEngine.prototype.includeLink(tag); } // yahoo likes to encode the url href = unescape(tag.href); if (tag.target == "_top") { var da = href.indexOf("**"); if (da != -1) outHref = href.substring(da+2); else outHref = href ; if (outHref.toLowerCase().indexOf("overture.") !== -1) return false; } else if (!this.onlyPrimaries) { findStr = "&yargs="; var yargs = href.indexOf(findStr); if (yargs != -1) { outHref = href.substring(yargs+findStr.length); // check for prefix if (outHref.indexOf("://") == -1) outHref = "http://" + outHref; // if inside an , probably a paypal link, don’t include if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "I")) return false; } } // filter domains // split the url based on ’/’ var parts = outHref.split(’/’); // Filter out domains that match any of the search engine’s names if (!parts[2]) return false; var domain = parts[2]; if ((domain.indexOf("rdrjp.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrkrs.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrtpe.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrird.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrhk2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrsg1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrin2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdre1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrw1.yahoo.com") != -1) ) { return false; } return outHref; }; /////////////// AVG YAHOO SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// MSN SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.MSNSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false; }; searchshield.MSNSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.MSNSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.MSNSearchEngine; searchshield.MSNSearchEngine.prototype.name = "msn"; searchshield.MSNSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For MSN the host must match: // search.msn.com OR // search.live.com if (domain.indexOf("search.msn.co") > -1) { if (domain.charAt(13) == ’m’) hostMatch = true; else if ((domain.charAt(13) == ’.’) && (domain.length == 16)) hostMatch = true; } else if (domain.indexOf("search.live.co") > -1) { if (domain.charAt(14) == ’m’) hostMatch = true; else if ((domain.charAt(14) == ’.’) && (domain.length == 17)) hostMatch = true; } if (hostMatch) { if (path.indexOf("results.aspx") == 0) return true; } return false; }; searchshield.MSNSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = false; // these don’t seem common from Firefox, but they are in IE if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "g.msn.co")) { var qPos = tag.href.indexOf("?"); if (qPos != -1) { var postPart = tag.href.substring(qPos+1); var dblAmp = postPart.indexOf("&&"); if (dblAmp != -1) { outHref = postPart.substring(0, dblAmp); return outHref; } } } else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "r.msn.co")) { var element = tag; var parentNode = tag.parentNode; // top links - check for a CITE var spanElements = element.getElementsByTagName("CITE"); if ((spanElements != null) && (spanElements.length > 0)) { outHref = spanElements[0].innerHTML; // replace any nbsp’s outHref = outHref.replace(" ", " "); // url is after the last space in the html, after the ’-’ var space_pos = outHref.lastIndexOf(" "); if (space_pos != -1) outHref = outHref.slice(space_pos + 1); outHref = searchshield.checkUrl(outHref); return outHref; } // side links if (element.lastChild != null) { outHref = element.lastChild.innerHTML; if ( outHref != null) { outHref = searchshield.checkUrl(outHref); return outHref; } } } else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".live.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "msn.") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "msnscache.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "advertising.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "javascript:") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "go.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "hotmail.co")) { // not a link return false; } else if (tag.id.toLowerCase() == "trademarks") { // don’t link the trademark at the bottom of the page return false; } else { // include it return tag.href; } }; /////////////// MSN SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// BING SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.BingSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); }; searchshield.BingSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.BingSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.BingSearchEngine; searchshield.BingSearchEngine.prototype.name = "bing"; searchshield.BingSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For bing the host must match: // www.bing.com or www.bing.net // xx.bing.com or xx.bing.net where xx is a country code // bing.com.xx where xx is a country code // bing.search.xxxx.net where xxxx may be something like daum if ((domain.indexOf("www.bing.com") !== -1) || (domain.indexOf("www.bing.net") !== -1) || (domain.indexOf("bing.net") !== -1)) { hostMatch = true; } else if ((domain.indexOf("bing.search.") !== -1) && (domain.indexOf(".net") === (domain.length-4))) { //bing.search.xxxx.net hostMatch = true; } else { // xx.bing.com or bing.com.xx var domainLen = domain.length; var tldPos = domain.indexOf(".bing.com"); if (tldPos > -1) { if ((domainLen - tldPos) == 9) hostMatch = true; } } if (hostMatch) { var displayStyle = (domain == ’bing.search.daum.net’) ? ’inline-block’ : ’inline’; this.addAnchorStyle = { display: displayStyle }; if (path.indexOf("search?") == 0) return true; } return false; }; searchshield.BingSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = false; if (tag.tagName == ’IMG’) { //no images return false; } if (tag.href.charAt(0) == ’/’) { //no relative links return false; } if (/trademarks/i.test(tag.id)) { // don’t link the trademark at the bottom of the page return false; } if ((tag.parentNode) && (/sc_stc/i.test(tag.parentNode.id))) { // don’t verdict the social sites - our verdict doesn’t fit return false; } else if (!!searchshield.getParentNodeByClassName("sw_t",tag,3)) { // no links in page header return false; } else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "r.msn.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "overture.com")) { // france has r.msn.co and italy has overture.com sponsored links // with the link in CITE element var spanElements = null; // top links - check for a CITE spanElements = tag.getElementsByTagName("CITE"); if ((spanElements == null) || (spanElements.length 0)) { outHref = spanElements[0].innerHTML; if (outHref != null) { // replace any nbsp’s outHref = outHref.replace(" ", " "); // url is after the last space in the html, after the ’-’ var space_pos = outHref.lastIndexOf(" "); if (space_pos != -1) outHref = outHref.slice(space_pos + 1); outHref = searchshield.checkUrl(outHref); // save the link return outHref; } } // side links if (tag.lastChild != null) { outHref = tag.lastChild.innerHTML; if (outHref != null) { outHref = searchshield.checkUrl(outHref); // save the link return outHref; } } } // no sponsored links for now else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".live.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".bing.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".bing.net") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".daum.net") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".gmarket.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".multimap.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "msn.") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "ms.ciao.") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "ms.ciao-") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "advertising.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "javascript:") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "go.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "hotmail.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "cc.bingj.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "microsofttranslator.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".engkoo.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "sealinfo.verisign.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "explabs.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "onlinehelp.microsoft.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".myoverture")) { // not a link return false; } else return tag.href; }; searchshield.BingSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var element = node.element; var parentNode = node.element.parentNode; var grandParentNode = !!parentNode ? parentNode.parentNode : null; // if there are redundant links in the same grandparent then skip them if (!!grandParentNode) { gpChildren = grandParentNode.childNodes; for (var i=0; i < gpChildren.length; i++) { if (!!element.href && gpChildren[i].tagName == "A" && gpChildren[i].href == element.href) return; } } var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.addImage; return parent.call(this, node, image, hidden); }; /////////////// BING SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// BAIDU SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.BaiduSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.updateImageStyle = { verticalAlign: null }; }; searchshield.BaiduSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.BaiduSearchEngine; searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.name = "baidu"; searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (domain == "www.baidu.com" || path.indexOf("testBaidu") !== -1) hostMatch = true; if (hostMatch) { if (path.indexOf("s?") == 0) return true; } return false; }; searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (tag.className && tag.className == "m") return false; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; else { // no link to self var traverseElement = tag.parentNode; while ( traverseElement && traverseElement.className != "tbody") { if (traverseElement.className == "f") return tag.href; traverseElement = traverseElement.parentNode; } return false; } }; /////////////// BAIDU SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// EARTHLINK SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.EarthlinkSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false; this.addAnchorStyle = { position: "static" }; }; searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.EarthlinkSearchEngine; searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.name = "earthlink"; searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For EarthLink the host must match: // search.earthlink.net if (("search.earthlink.net" == domain) && (path.indexOf("search?") == 0)) { return true; } return false; }; searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = ""; var findStr = ""; // check for an anchor if (tag.tagName == "A") { // check for sponsored if (tag.id.indexOf("a") == 0) { var q = tag.href.indexOf("&q="); var qlen = 3; if (q == -1) { q = tag.href.indexOf("&adurl="); qlen = 7; if (q == -1) return false; } // find end of url var end = tag.href.indexOf("&", q+qlen); if (end < 0) end = tag.href.length; // add the link outHref = tag.href.substring(q+qlen, end); if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } // don’t search url’s to self if ((tag.href.indexOf("://") == -1) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; // if a normal web result add it if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "H3") && tag.parentNode.parentNode && (tag.parentNode.parentNode.tagName == "LI") && tag.parentNode.parentNode.parentNode && (tag.parentNode.parentNode.parentNode.tagName == "UL")) { if (searchshield.FilterUrl(tag.href, this.filter_urls)) return false; return tag.href; } } return false; }; /////////////// EARTHLINK SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// AOL SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.AOLSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.addImageStyle = { display: "inline" }; this.addAnchorStyle = { display: null }; this.updateImageStyle = { verticalAlign: null, display: "inline" }; }; searchshield.AOLSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.AOLSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AOLSearchEngine; searchshield.AOLSearchEngine.prototype.name = "aol"; searchshield.AOLSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; //path may be ’aol/search’ or ’search’ var pathArray = uri.path.split("/"); var aol = pathArray[0]; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = (undefined == pathArray[1]) ? pathArray[0] : pathArray[1]; path += uri.delimiter + uri.query; if (/search.aol.com/.test(domain)) { if ((aol == "aol") && (path.indexOf("search?") == 0)) { return true; } } return false; }; searchshield.AOLSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; // sponsored links - google if ((tag.className) && (tag.className.indexOf("slLink topAnchor") != -1)) { //parse for embedded href if (tag.href.indexOf("/aclk?sa=") == -1) return false; var adurl = tag.href.indexOf("&adurl=http"); // if an adurl the destination href can be acquired from the onclick handler if (adurl != -1) { var destUrl; var clickHandler = tag.getAttribute(’onclick’); if (clickHandler != null) { // the destination href is the 2nd parameter (zero-based array) destUrl = searchshield.getClickHandlerParams(clickHandler)[1]; if (destUrl != null) { destUrl = searchshield.removeHtmlTags(destUrl.replace(/’/g,’’)); return searchshield.checkUrl(destUrl); } } } return false; } if (tag.className == "find") return tag.href; return false; }; searchshield.AOLSearchEngine.prototype.insertNodes = function(node, doc) { var element = node.element; var score = node.score; if (element && element.className && element.className.indexOf("slLink") != -1) { //sponsored links only // for alt image if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) return [element.nextSibling, element.parentNode]; // for verdict image var cN = element.childNodes; var cnLen = cN.length; for (var i=0; i < cnLen; i++) { if ((cN[i].nodeType == 1) && (cN[i].nodeName == ’SPAN’) && ((cN[i].className == ’title’) || (cN[i].className == ’durl’))) return [cN[i].nextSibling, cN[i].parentNode]; } } var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.insertNodes; return parent.call(this, node, doc); }; /////////////// AOL SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// ASK SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.AskSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); }; searchshield.AskSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.AskSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AskSearchEngine; searchshield.AskSearchEngine.prototype.name = "ask"; searchshield.AskSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ("www.ask.com" == domain) { if (path.indexOf("web?") == 0) return true; } return false; }; searchshield.AskSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = ""; var findStr = ""; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ((tag.className) && (tag.className.indexOf("nu") != -1) && (tag.className.indexOf("info") == -1)) { // exclude green links if ((tag.firstChild) && (tag.firstChild.className) && (tag.firstChild.className.indexOf(’attrib’) == 0)) { return false; } // ads link to google with class nu findStr = "www.google.com"; if (tag.href.indexOf(findStr) != 0) { if (tag.href.indexOf(findStr + "/aclk?sa=") != -1) { findStr = "&adurl=http"; var pos = tag.href.indexOf(findStr); if (pos != -1) { pos += 7; outHref = tag.href.substring(pos); outHref = unescape(outHref); if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } else { // ad not to google just use href outHref = tag.href; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } // primary results have class containing title or L2 ( Wikipedia links ) else if ((tag.className) && ((tag.className.indexOf("title") != -1) || (tag.className.toLowerCase() == "l2"))) { outHref = tag.href; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } return false; }; /////////////// ASK SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// ALTAVISTA SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.AltaVistaSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); }; searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AltaVistaSearchEngine; searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.name = "altavista"; searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // www.atlavista.com ---> now http://us.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?fr=altavista&fr=altavista&itag=ody&q=warez&kgs=1&kls=0 // xx.altavista.com where xx is a country code var hostMatch = false; if ("www.altavista.com" == domain) { hostMatch = true; } else { // xx.altavista.com var pDest = domain.indexOf(".altavista.com"); if ((pDest != -1 ) && ((domain.length - pDest) == 14)) { hostMatch = true; } else { // a reference to altavista must be present in yahoo search url var pRef = (uri.qsArray.fr && uri.qsArray.fr == ’altavista’); pDest = domain.indexOf("search.yahoo.com"); if (pDest != -1 && pRef) hostMatch = true; } } if (hostMatch) { //path must start with web/results? if ((path.indexOf("yhs/search?") == 0) || (path.indexOf("search;") == 0) || (path.indexOf("yhs/search;") == 0) || (path.indexOf("web/results?") == 0)|| (path.indexOf("fr=altavista") != -1)) { return true; } } return false; }; searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = ""; var findStr = ""; // initial checks if ((!tag.href) || (tag.href.charAt(0) == ’#’) || (tag.href.indexOf("javascript:") == 0)) { return false; } if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; var spnsdLinks = searchshield.getParentNodeByTagName("DIV", tag, "className"); if ((spnsdLinks) && (spnsdLinks.className.indexOf(’ads’) > -1)) // sponsored links { if (!tag.parentNode) return false; // parse ads for em tag var baseNode; if (spnsdLinks.className.indexOf(’ads horiz’) > -1) // horizontal ads sections baseNode = tag.parentNode.parentNode; else baseNode = tag.parentNode; if (!baseNode || !baseNode.lastChild || baseNode.lastChild.tagName != ’EM’) return false; var outHref = searchshield.removeHtmlTags(baseNode.lastChild.innerHTML); return outHref; } if ((tag.className == "spt") || (tag.className == "res") || (tag.className == "yschttl spt")) { findStr = "/**"; var pos = tag.href.indexOf(findStr); if (pos != -1) { pos += 3; outHref = tag.href.substring(pos); outHref = unescape(outHref); // no results for overture.com & no yahoo domains chkHref = outHref.toLowerCase(); if (chkHref.indexOf("overture.") != -1) return false; // split the url based on ’/’ var parts = outHref.split(’/’); // only need a domain if ((parts != null) && (parts[2] != null)) { var domain = parts[2]; if ((domain.indexOf("rdrjp.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrkrs.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrtpe.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrird.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrhk2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrsg1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrin2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdre1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrw1.yahoo.com") != -1) ) { return false } } return outHref; } else { return tag.href; } } return false; }; searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.getImgElement = function (element) { while (element != null) { element = element.nextSibling; if (element != null) { if ((element.id == null) || (element.id.indexOf("LXPLSS_") == -1)) { // not our id but hit another anchor no verdict if (element.tagName == "A") { element = null; break; } } else if (element.tagName == "A") break; } } var rtnElem = !!element ? element.firstChild : element; return rtnElem; }; /////////////// ALTAVISTA SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// YANDEX SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.YandexSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); }; searchshield.YandexSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.YandexSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.YandexSearchEngine; searchshield.YandexSearchEngine.prototype.name = "yandex"; searchshield.YandexSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.match(/yandex.com|by|kz|ru|ua/i)) && (path.indexOf("yandsearch?") == 0)) { return true; } return false; }; searchshield.YandexSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (tag.href.indexOf("/search") != -1) { return false; } if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".yandex.net") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".yandex.ru") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "moikrug.ru") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "ya.ru") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".yandex.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "yandex.st")) { return false; } parentNode = tag.parentNode; if ((tag.parentNode) && (tag.parentNode.parentNode) && (tag.parentNode.parentNode.className.toLowerCase() == "moreinfo")) { return false; } return tag.href; }; searchshield.YandexSearchEngine.prototype.getImgElement = function (element) { while (element != null) { element = element.nextSibling; if (element != null) { if ((element.id == null) || (element.id.indexOf("LXPLSS_") == -1)) { // not our id but hit another anchor no verdict if (element.tagName == "A") { element = null; break; } } else if (element.tagName == "A") break; } } var rtnElem = !!element ? element.firstChild : element; return rtnElem; }; /////////////// YANDEX SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// SEZNAM SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.SeznamSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.elementAttribute = { width: "18", height: "18" }; this.updateImageStyle = { width: "18px", height: "18px" }; }; searchshield.SeznamSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.SeznamSearchEngine; searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.name = "seznam"; searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("search.seznam.cz") > -1) && ((path.indexOf("?") == 0) || (path.indexOf("svet") == 0))) { return true; } return false; }; searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode) { var grandParentNode = tag.parentNode.parentNode; if ((parentNode.tagName == "SPAN") && ((parentNode.className.toLowerCase() == "sklik-url") || (parentNode.className.toLowerCase() == "sklik-title"))) { // locate the real url and unencode it var urlPos = tag.href.indexOf("&url=http"); if (urlPos != -1) { urlPos += 5; outHref = tag.href.substring(urlPos); outHref = unescape(outHref); return outHref; } } else if (grandParentNode) { var greatGrandParentNode = tag.parentNode.parentNode.parentNode; if ((grandParentNode.tagName == "DIV") && ((grandParentNode.className.toLowerCase() == "text") || (grandParentNode.className.toLowerCase() == "hlasky otz"))) { // standard link return tag.href; } else if (greatGrandParentNode && greatGrandParentNode.tagName == "DIV" && (greatGrandParentNode.className.toLowerCase() == "hotlinks")) { // hint link return tag.href; } } } return false; }; /////////////// SEZNAM SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// WEBHLEDANI SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.WebhledaniSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); }; searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.WebhledaniSearchEngine; searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.name = "webhledani"; searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("webhledani.cz") > -1) && (path.indexOf("results.aspx?") == 0)) { return true; } return false; }; searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (tag.href.indexOf("/redir.aspx?") != -1) { var ancestorNode; // sponsored link if ((ancestorNode = searchshield.getParentNodeByClassName("results sponsored", tag, 3)) != null) { if ((ancestorNode = searchshield.getParentNodeByClassName("res1", tag, 2)) != null) { var spanSibling = ancestorNode.nextSibling; while (spanSibling.nodeName != ’SPAN’) { spanSibling = spanSibling.nextSibling; if (spanSibling.nodeName == ’DIV’ || spanSibling.className == ’res1’) { spanSibling = null; break; } } if (spanSibling) outHref = spanSibling.innerHTML; } if (outHref) return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(outHref)); } if ((ancestorNode = searchshield.getParentNodeByClassName("right-sponsored", tag, 3)) != null) { var outHref; if ((ancestorNode = searchshield.getParentNodeByClassName("res3", tag, 2)) != null) { var spanSibling = ancestorNode.nextSibling; while (spanSibling.nodeName != ’SPAN’) { spanSibling = spanSibling.nextSibling; if (spanSibling.nodeName == ’DIV’ || spanSibling.className == ’res3’) { spanSibling = null; break; } } if (spanSibling) outHref = spanSibling.innerHTML; } if (outHref) return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(outHref)); } // result link if (searchshield.getParentNodeByClassName("results", tag, 3) != null) { if ((ancestorNode = searchshield.getParentNodeByClassName("res2", tag, 2)) != null) { if (tag.parentNode && (tag.parentNode.nodeName != ’P’)) return getLinkHref(ancestorNode); } } } return false; function getLinkHref(aNode) { var spanElems = aNode.getElementsByTagName(’span’); for (var i=0; i < spanElems.length; i++) { if (spanElems[i].className != ’site’) continue; var outAnchor = spanElems[i].getElementsByTagName(’a’)[0]; if (outAnchor == null) outAnchor = spanElems[i]; return searchshield.checkUrl(searchshield.removeHtmlTags(outAnchor.innerHTML)); } return false; } }; /////////////// WEBHLEDANI SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// EBAY SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.eBaySearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); }; searchshield.eBaySearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.eBaySearchEngine.prototype.constructor = searchshield.eBaySearchEngine; searchshield.eBaySearchEngine.prototype.name = "ebay"; searchshield.eBaySearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // shop.ebay.xx // shop.xxxx.ebay.xx like shop.benl.ebay.be // search.auction.co.kr var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("shop.ebay") > -1) || (domain.indexOf("shop.benl.ebay") > -1)) { if ((path.indexOf("?_from=") == 0) || (path.indexOf("i.html") > -1)) { return true; } } // ebay.se if ((domain.indexOf("search.eim.ebay") > -1) && ((path.indexOf("?kw=") > -1) || (path.indexOf("?ev=") > -1))) { return true; } if ((domain.indexOf("search.auction.co.kr") > -1 ) && ((path.indexOf("?keyword=") > -1))) { // would normally set these properties in the constructor or in an // overriding function but they’re only required for this domain // links are in iframes this.processFrames = true; // must downsize verdicts for proper display this.elementAttribute = { width: "16", height: "16" }; this.updateImageStyle = { width: "16px", height: "16px" }; return true; } // latin america ebay // listado.mercadolibre.com.xx or listado.mercadolibre.co.xx // or listado.mercadolibre.xx or // category.mercadolibre.com.xx or listado.mercadolibre.xx/category // lista.mercadolivre.com.xx or lista.mercadolivre.com.xx/category if ((domain.indexOf("www.") == -1) && ((domain.indexOf(".mercadolibre.") > -1 ) || (domain.indexOf(".mercadolivre.") > -1 ))) { return true; } return false; }; searchshield.eBaySearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var parentNode = null; var outHref = false; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ( tag.href.indexOf(".ebayrtm.com/clk?") > -1 ) { if ( tag.title == null || tag.title.length < 0 ) return false; outHref = searchshield.removeHtmlTags(tag.title); if (outHref.indexOf(" ") == -1) { // no spaces if (outHref.indexOf(".") > -1) { // at least one dot if (outHref.indexOf(this.search.uri.host) == -1) { // no host if (outHref.toLowerCase().indexOf("ebay.com") == -1) { return outHref; } } } } } // ebay.se - Google ads parentNode = tag.parentNode; if (parentNode && (parentNode.className.toLowerCase() == "google-ad-link")) { if (tag.href.indexOf("/aclk?sa=") != -1) { findStr = "&adurl=http"; var urlPos = tag.href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) { urlPos += 7; // puts it on the http outHref = tag.href.substring(urlPos); // extract any fragment text, shouldn’t be unescaped var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } // auction.co.kr parentNode = tag.parentNode; if (parentNode && (parentNode.className.toLowerCase() == "link")) { if (tag.href.indexOf("adcr.naver.com") > -1) { outHref = tag.innerText; if ((outHref == null) || (outHref.length < 0)) return false; return outHref; } } // latin america ebay if ( tag.href.toLowerCase().indexOf("clickcounter?") > -1 ) { var spanElements = tag.getElementsByTagName("span"); if ((spanElements != null) && (spanElements.length > 0)) { if ( spanElements[0].className.toLowerCase() == "mclics-url" ) { outHref = spanElements[0].innerHTML; if ( outHref == null || outHref.length < 0 ) return false; outHref = searchshield.removeHtmlTags(outHref); if (outHref.indexOf(" ") == -1) { // no spaces if (outHref.indexOf(".") > -1) { // at least one dot if ((outHref.toLowerCase().indexOf("mercadolibre") == -1) && (outHref.toLowerCase().indexOf("mercadolivre") == -1)) { return outHref; } } } } } } return false; }; /////////////// EBAY SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// DIGG SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.DiggSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.new_links = false; }; searchshield.DiggSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.DiggSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.DiggSearchEngine; searchshield.DiggSearchEngine.prototype.name = "digg"; searchshield.DiggSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("digg.com") > -1) && (path.indexOf("/ad") == -1)) { return true; } return false; }; searchshield.DiggSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { var outHref = false; var findStr = ""; if ((tag.parentNode) && (tag.parentNode.className.toLowerCase() == "digg-count")) { return false; } if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) { if (tag.className && tag.className.indexOf(’source’) != -1) { findStr = "/search?q=site:"; var urlPos = tag.href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) { urlPos += 15; outHref = tag.href.substring(urlPos); return outHref; } } } return false; }; searchshield.DiggSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { // remove style that is set when alt image is applied this.addAnchorStyle = { background: "none" }; var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.addImage; return parent.call(this, node, image, hidden); }; /////////////// DIGG SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// SLASHDOT SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.SlashdotSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.new_links = false; this.type = ’inline’; }; searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.SlashdotSearchEngine; searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.name = "slashdot"; searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (domain.indexOf("slashdot.org") != -1) { return true; } return false; }; searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ( tag.href.indexOf("mailto:") != -1 ) return false; if ( tag.href.indexOf("slashdot.org") != -1 ) return false; if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "DIV")) { if (tag.parentNode.id.indexOf("text-") != -1) { return tag.href; } } else if ( tag.parentNode && tag.parentNode.parentNode && tag.parentNode.parentNode.tagName == "DIV" ) { if ( tag.parentNode.parentNode.id.indexOf("text-") != -1 ) { return tag.href; } } return false; }; searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image); }; /////////////// SLASHDOT SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// TWITTER SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.TwitterSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.new_links = false; this.type = ’inline’; }; searchshield.TwitterSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.TwitterSearchEngine; searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.name = "twitter"; searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.twitter_filter_urls = ["twitpic.com", "twitterfeed.com", "twitter.peoplebrowsr.com"]; searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; if (domain.indexOf("twitter.com") != -1) { return true; } return false; }; searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (tag.className == ’twitter-timeline-link’) { // can’t pass the tag’s href if domain is t.co cause then new posts // will not get an immediate verdict even if it has a dangerous link if (tag.href.indexOf(’/t.co/’) != -1) { // the tag’s inner text may be truncated and end in the // unicode suspension character (i.e., ...) and it cannot // be used. if (tag.innerText.charCodeAt(tag.innerText.length-1) == 8230) { // older posts may not always have data-expanded-url var destUrl = tag.getAttribute(’data-expanded-url’); if (!!destUrl) return destUrl; var finalUrl = searchshield.avgCallFunc(document, ’GetFinalUrl’, tag.href); return finalUrl; } return searchshield.checkUrl(tag.innerText); } return tag.href; } return false; }; searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image); }; /////////////// TWITTER SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// GMAIL SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.GMailSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.processFrames = true; this.showCleanVerdicts = false; this.type = ’inline’; }; searchshield.GMailSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.GMailSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.GMailSearchEngine; searchshield.GMailSearchEngine.prototype.name = "gmail"; // the name by which the search engine is known (always lowercase) searchshield.GMailSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("mail.google.") != -1) || (domain.indexOf("gmail.") != -1)) { return true; } return false; }; searchshield.GMailSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; // don’t mark anything but http:// if (tag.href.indexOf("mailto") == 0) return false; var parentDiv = searchshield.getParentNodeByTagName("DIV", tag, "className"); if ((parentDiv) && ((parentDiv.className == "ii gt") || // mail message body (parentDiv.className == "mv") || // top sponsored links (parentDiv.className == "vb") || // right sponsored links (parentDiv.className == "im") || // inside quotes (parentDiv.className == "gmail_quote") || // quote (parentDiv.className == "msg") // basic html mode )) // right ads { // parse for any ads var newHref = this.parseAdUrl(tag.href); return newHref; } return false; }; searchshield.GMailSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image); }; searchshield.GMailSearchEngine.prototype.parseAdUrl = function(href) { if (!href) return href; // check for google ad var regex = "^http(s)?://([a-zA-Z0-9]+).googlesyndication.com.+&adurl=(.+)"; var re = new RegExp(regex); var matches = href.match(re); if (matches && (matches.length >= 4)) { // else we want the fourth value var match = matches[3]; if (match && (match.length > 0)) return match } return href; }; /////////////// GMAIL SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// FACEBOOK SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.FacebookSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.type = ’inline’; }; searchshield.FacebookSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.FacebookSearchEngine; searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.name = "facebook"; // the name by which the search engine is known (always lowercase) searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; if (uri.host.indexOf("www.facebook.com") != -1) return true; return false; }; searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { if (!tag.href || (tag.href.indexOf(’facebook.com’) > -1) || (tag.href.indexOf(’ak.fbcdn.net’) > -1)) return false; return tag.href }; searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image); }; /////////////// FACEBOOK SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// MYSPACE SEARCH ENGINE /////////////// searchshield.MySpaceSearchEngine = function(search) { searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.type = ’inline’; }; searchshield.MySpaceSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine(); searchshield.MySpaceSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.MySpaceSearchEngine; searchshield.MySpaceSearchEngine.prototype.name = "myspace"; // the name by which the search engine is known (always lowercase) searchshield.MySpaceSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === ’undefined’ || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; if (uri.host.indexOf("www.myspace.com") != -1) return true; return false; }; searchshield.MySpaceSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag) { // related domains do not get verdicts if (/myspace/.test(tag.hostname) || /myspace/.test(tag.href)) return false; if (/msplinks.com/i.test(tag.href)) return searchshield.checkUrl(tag.innerText); return tag.href; }; searchshield.MySpaceSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image); }; /////////////// MYSPACE SEARCH ENGINE /////////////// /////////////// AVG TOOLBAR REPORTING /////////////// var avgreport = { BLOCK_SEVERITY: 3, scanResult: function (doc, url, foundUrl, ip) { // report scan end only if surf enabled if (’1’ != searchshield.avgCallFunc(doc, ’GetSurfEnabled’)) return; // for now native is handling the interstitial var results = searchshield.avgCallFunc(doc, ’MalsiteCheck’, url); if ( results == null ) return; var parts = results.split(’::’); // need at least severity if (parts == null) return; if (!ip) ip = ""; // use a block severity if foundUrl is given var severity = !!foundUrl ? avgreport.BLOCK_SEVERITY : parseInt(parts[0], 10); var category = ""; var threat = ""; // fill in the category and threat if something was found if (severity > 0) { category = parts[2]; threat = parts[4]; } // else // return; var scan_result = searchshield.avgCallFunc(doc, ’ReportScanResult’, url, url, threat, category, ip, severity); var scan_end = avgreport.scanEnd(doc, url); return (scan_result && scan_end); }, scanEnd: function (doc, url) { return searchshield.avgCallFunc(doc, ’ReportScanEnd’, url); }, GetInterstitialIP: function (interstitial) { // simple regex to pull the IP address var regex = /(([1-9][0-9]{0,2})|0).(([1-9][0-9]{0,2})|0).(([1-9][0-9]{0,2})|0).(([1-9][0-9]{0,2})|0)/; var match = regex.exec(interstitial); if (!match) return ’’; return match[0]; } } /////////////// AVG TOOLBAR REPORTING /////////////// /////////////// FLYOVERS /////////////// var avglsflyover = { count: 0, poppedUp: false, poppedElement: null, reset: function () { avglsflyover.count = 0; avglsflyover.poppedUp = false; avglsflyover.poppedElement = null; }, popup: function (event, hash, search, flyover) { if (!event) event = window.event; var div = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (div == null) return; // establish target element and get its containing document object // in case verdict is inside a frame var eventTarget = event.srcElement; var frameDoc = eventTarget.ownerDocument; // if the element is the clock, don’t pop over it if ((eventTarget.src != null) && (eventTarget.src.indexOf("clock.gif") != -1)) return; // save the element we popped over avglsflyover.poppedElement = eventTarget; // if no flyover get it if ((flyover == null) || (flyover == "")) { flyover = searchshield.avgCallFunc(frameDoc, ’BuildFlyover’, hash); if (!flyover) return; // cleanup flyover, replace any new lines flyover = flyover.replace(/ /g, ""); flyover = flyover.replace(/ /g, ""); // escape any single quotes flyover = flyover.replace(/’/g, "’"); } // set the html in the layer div.innerHTML = flyover; // needed to prevent the flyover from hiding inadvertantly in IE7 if (searchshield.docMode == 7) { div.style.backgroundColor = "#fff"; } // there is an unwanted text node that causes vertical misalignment of flyover if (div.firstChild.nodeType == 3) div.removeChild(div.firstChild); avglsflyover.poppedUp = true; // reset display count avglsflyover.count = 0; avglsflyover.position(); }, hide: function (event) { var frameDoc = document || top.document; var div = frameDoc.getElementById("XPLSS_Flyover"); if ((div == null) || (div.style == null) || (div.style.visibility == "hidden")) return; var trans_div = frameDoc.getElementById("XPLSS_Trans"); if ((trans_div == null) || (trans_div.style == null) || (trans_div.style.visibility == "hidden")) return; // scroll and keydown events will pass a null event by design // toElement will be null when mousing out of frameelement containing a verdict if (event == null || event.toElement == null) { return; } if (trans_div.contains(event.toElement) || div.contains(event.toElement)) return; // if the toElement is a cooresponding alt image then don’t hide // use try/catch because toElement will be null when mousing out of frame try { if (!!event.toElement.id && !!event.srcElement.id) { if (event.toElement.id.indexOf(event.srcElement.id.substring(0,event.srcElement.id.length-2)) == 0) return; if (event.srcElement.id == ’XPLSS_Trans’ && /XPLSS_d+VUd/.test(event.toElement.id)) return; } } catch(err){} // hide and move somewhere off screen (negative offsets) div.style.visibility = "hidden"; div.style.left = "-2100px"; div.style.top = "-2100px"; trans_div.style.visibility = "hidden"; trans_div.style.left = "-2100px"; trans_div.style.top = "-2100px"; return true; }, position: function () { if (!avglsflyover.poppedUp || (avglsflyover.poppedElement == null)) return; var flyover = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (flyover == null) return; // relative position of flyover in relation to icon var locateX = 0; // 0=left, 1=right var locateY = 0; // 0=above, 1=below, 2=beside icon // get window sizes var winSize = searchshield.viewPortSize(); var windowX = winSize[0]; var windowY = winSize[1]; // get the exact size of the flyover var flyoverSize = searchshield.elementSize(flyover); var flyoverX = flyoverSize[0]; var flyoverY = flyoverSize[1]; var verdictWidth = 0; if (avglsflyover.poppedElement && avglsflyover.poppedElement.width) verdictWidth = avglsflyover.poppedElement.width; // get the bounding rect for image(s) var imgRect = searchshield.GetFullBoundingRect(avglsflyover.poppedElement); // half width/height of element bounding rect var halfX = (imgRect.right - imgRect.left) / 2; var halfY = (imgRect.bottom- imgRect.top) / 2; // element the mouse is over, get the center position var posX = searchshield.offsetLeft(avglsflyover.poppedElement) + halfX; var posY = searchshield.offsetTop(avglsflyover.poppedElement) + halfY; // if a verdict is inside a frame must get offsets for the frame element var docFrames = document.frames; if (docFrames) { for (var i=0; i < docFrames.length; i++) { try { var frameElem = docFrames[i].frameElement; if (frameElem.contentWindow.document.getElementById(avglsflyover.poppedElement.id)) { posX += searchshield.offsetLeft(frameElem); posY += searchshield.offsetTop(frameElem); break; } } catch(frmErr){} } } var transXOffset = 0; if (imgRect.mid == undefined) transXOffset = -1 * halfX; else transXOffset = ((imgRect.right + imgRect.left) / 2) - imgRect.mid; // normalize pos to 0 -- get amount of scrolling in browser window var scroll = searchshield.scrollSize(); var pageOffsetX = scroll[0]; var pageOffsetY = scroll[1]; posX -= pageOffsetX; posY -= pageOffsetY; // setup the offsets var offsetX = posX; var offsetY = posY; // calc where to display on page if ((windowX - posX) > posX) { // right offsetX += halfX; locateX = 1; } else { //left offsetX -= (flyoverX + halfX); } if ((windowY - posY) > posY) { // below if (posY < (windowY/4)) { offsetY -= halfY; locateY = 1; } else { offsetY -= (flyoverY / 2); locateY = 2; } } else { // above if ((windowY - posY) < (windowY/4)) { offsetY -= (flyoverY - halfY); } else { offsetY -= (flyoverY / 2); locateY = 2; } } // make sure we aren’t off the screen if (offsetY < 0) offsetY = 0; if ((offsetY + flyoverY) > windowY) offsetY = windowY - flyoverY; // add page offsets back offsetX += pageOffsetX; offsetY += pageOffsetY; posX += pageOffsetX; posY += pageOffsetY; var paddedOffsetX = 0; //provide space between icon and flyover var padX = 3; if (locateX == 0) paddedOffsetX = offsetX - padX; else paddedOffsetX = offsetX + padX; // set where to put the flyover flyover.style.top = offsetY + "px"; flyover.style.left = paddedOffsetX + "px"; // set where to put the transparent layer var trans = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if (trans != null) { var trans_left = 0; var trans_top = 0; var trans_width= 0; var trans_height = 0; // transparent layer should overlap verdict image if (locateX == 0) trans_left = posX - flyoverX - halfX; // left else trans_left = posX - transXOffset - verdictWidth; // right trans.style.left = trans_left + "px"; trans.style.top = offsetY + "px"; trans.style.width = flyoverX + verdictWidth + "px"; trans.style.height = flyoverY + "px"; } avglsflyover.display(); }, display: function () { avglsflyover.count++; if (avglsflyover.count == 1) { var flyover = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (flyover == null) return; // show the flyover, must use a little count to tell, crazy stuff flyover.style.visibility = "visible"; flyover.onmouseout = function(){ avglsflyover.hide(event); }; // show the transparent layer var trans_div = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if (trans_div == null) return; trans_div.style.visibility = "visible"; trans_div.onmouseout = function(){ avglsflyover.hide(event); }; avglsflyover.poppedUp = false; } }, show: function () { var div = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (div == null) return; div.style.visibility = "visible"; var trans_div = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if (trans_div == null) return; trans_div.style.visible = "visible"; } }; var avglsinlineflyover = { build: function (riskCategory, riskName, bgColor, borderColor) { var html = ’’; html += ’’; html += ’’; html += riskCategory + ’’; html += riskName + ’’; html += ’’; return html; }, popup: function (event, flyover, nSeverity, blUrl) { //set verdict info var div = document.getElementById(’XPLSS_InlineFlyover’); if (div == null) return; // blUrl is an object for a blacklisted short url // when it is passed get the final url if (blUrl != undefined) { var finalUrl = searchshield.avgCallFunc(document, ’GetFinalUrl’, blUrl.sUrl); var riskUrl = blUrl.sUrl; if ((finalUrl) && (searchshield.FilterUrl(finalUrl, xplSearch.engine.shortened_urls))) finalUrl = avglsinlineflyover.getUrlFromQueryString(finalUrl); var riskName = blUrl.riskNameLabel + finalUrl; flyover = avglsinlineflyover.build(blUrl.riskCategory, riskName, blUrl.bgColor, blUrl.borderColor); } div.innerHTML = flyover; div.style.width = "auto"; //reset width div.style.position = "absolute"; if (searchshield.quirksMode || searchshield.docMode 0 ? true : false; // get the exact size of the flyover var flyoverSize = searchshield.elementSize(flyover); var flyoverX = flyoverSize[0]; var flyoverY = flyoverSize[1]; flyover.style.width = flyoverX + "px"; // get the bounding rect for image(s) var imgRect = imageElem.getBoundingClientRect(); // half width/height (center) of element bounding rect var halfX = (imgRect.right - imgRect.left) / 2; var halfY = (imgRect.bottom- imgRect.top) / 2; // element the mouse is over, get the center position var posX = searchshield.offsetLeft(imageElem) + halfX; var posY = searchshield.offsetTop(imageElem) + halfY; var pageOffsetX = 0; var pageOffsetY = 0; var hasParentFrame = false; // normalize pos to 0 -- get amount of scrolling in browser window var scroll = searchshield.scrollSize(imageElem); pageOffsetX = scroll[0]; pageOffsetY = scroll[1]; hasParentFrame = scroll[2]; posX -= pageOffsetX; posY -= pageOffsetY; //compensate for Firefox 3 if (posX < imgRect.left) posX = imgRect.left+halfX; // setup the offsets var offsetX = posX; var offsetY = posY; // calc where to display on page if ((windowX - posX) > posX) { // right //offsetX += halfX; offsetX = imgRect.right + 3; locateX = 1; } else { //left //offsetX -= (flyoverX + halfX); offsetX = imgRect.left - flyoverX - 3; } if ((windowY - posY) > posY) { // below if (posY < (windowY/4)) { offsetY -= halfY; locateY = 1; } else { offsetY -= (flyoverY / 2) - halfY; locateY = 2; } } else { // above if ((windowY - posY) < (windowY/4)) { offsetY -= (flyoverY - halfY); } else { offsetY -= (flyoverY / 2) + halfY; locateY = 2; } } // make sure we aren’t off the screen if (offsetY < 0) offsetY = 0; if ((offsetY + flyoverY) > windowY) { offsetY = windowY - flyoverY; } else if (scrollBarX && ((windowY - (posY + halfY)) < scrollYWidth)) { //verdict overlaps the horizontal scrollbar offsetY = windowY - (flyoverY + scrollYWidth); } // add page offsets back - if not in frame if (!hasParentFrame) { offsetX += pageOffsetX; offsetY += pageOffsetY; } //posX += pageOffsetX; //posY += pageOffsetY; //var paddedOffsetX = 0; //provide space between icon and flyover //var padX = 3; //if (locateX == 0) // paddedOffsetX = offsetX - padX; //else // paddedOffsetX = offsetX + padX; // set where to put the flyover flyover.style.top = offsetY + "px"; flyover.style.left = offsetX + "px"; avglsinlineflyover.display(); }, display: function () { var div = document.getElementById(’XPLSS_InlineFlyover’); if (div == null) return; // show the flyover div.style.visibility = "visible"; }, imageExists: function(element) { if (element) { // check next siblings children var sibling = element.nextSibling; if ((sibling == null) || (sibling.getElementsByTagName == null)) return false; var images = sibling.getElementsByTagName("IMG"); if (images == null) return false; for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (images[i].id == "avg_ls_image") return true; } } return false; }, getImage: function (anchor) { if (anchor) { var imageElem = null; var images = anchor.getElementsByTagName("img"); if (images == null) return imageElem; for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (images[i].id == "avg_ls_image") { imageElem = images[i]; break; } } return imageElem; } }, getUrlFromQueryString: function (inUrl) { var url = inUrl; var uri = searchshield.parseLink(unescape(inUrl)); if (uri.source != null) { // regexp failed so used split to parse url var qsUrl = uri.source.indexOf("?url="); if (qsUrl != -1) url = uri.source.substring(qsUrl + 5); else url = uri.source; } else if ((uri.qsArray.url != null) && (uri.qsArray.url.length > 0)) { url = uri.qsArray.url; } return url; }, mouseOverHandler: function (e, doc, engine) { if (e && e.srcElement && e.srcElement.href) { // need to keep a reference to the function registered // by the listener to be able to remove it. var handlerFunc = arguments.callee; var element = e.srcElement; var href = e.srcElement.href; // need an engine if (!engine) return; // check if it has an image already if (avglsinlineflyover.imageExists(element)) return; // add the image, returns the anchor not the image var new_element = engine.add_inline_image(doc, element, null, null); // do the check and update in the background setTimeout(function() {avglsinlineflyover.checkAndUpdate(doc, element, new_element, engine, handlerFunc)}, 1); } }, checkAndUpdate: function (doc, element, new_element, engine, handlerFunc) { if (!engine) return; try { // remove the listener and get final url element.detachEvent("onmouseover", handlerFunc, false); var finalUrl = searchshield.avgCallFunc(doc, ’GetFinalUrl’, element.href); } catch(e) {} if ((typeof(finalUrl) != ’undefined’) && finalUrl) { // if still a tiny url check for final url embedded in querystring if (searchshield.FilterUrl(finalUrl, engine.shortened_urls) && (finalUrl.indexOf("?url=") != -1)) { finalUrl = avglsinlineflyover.getUrlFromQueryString(finalUrl); } // update the verdict engine.display_inline(doc, new_element, finalUrl, null, true); } else { engine.avg_ls_inline_hide_verdict(new_element); } } }; /////////////// FLYOVERS /////////////// (function(){ setTimeout( function() { try { if ((self == top) && top.document) { searchshield.init(top.document, 1); } } catch(e){return;} }, 1 ); return; })();